Vážení návštěvníci, vítejte ve Svitavách!


Náměstí Míru - patří svou délkou (500m) k nejdelším oboustranně loubeným náměstím v ČR .

Po prvním známém požáru města roku 1590 získalo jádro města neopakovatelnou kamennou podobu v duchu renesance. O století později již převládlo baroko s bohatě zdobenými fasádami domů, což vyvrcholilo po roce 1781 dokonalou přestavbou celého náměstí. V 19. století stavební práce pokračovaly v nezměněné intenzitě, a proto se městská památková zóna stala učebnicí architektury. Vedle sebe jsou zastoupeny snad všechny známé slohy – gotika, renesance, baroko, klasicismus, slohy historizující, novorenesance, secesní prvky až po výstavbu z let budování socialismu. V letech 1993 - 1994 proběhla náročná a úspěšná rekonstrukce, díky níž náměstí  patří k turisticky atraktivním destinacím města.

Z materiálů Radoslava Fikejze zpracovala a nafotografovala Zuzana Pustinová