Úřední deska

Dokumenty doručované zveřejněním - Městský úřad Svitavy

   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-05-11 
Veřejná vyhláška - oznámení o podání návrhu na vložení územní studie - ROZHRANÍ - LOUKY - LOKALITY Č. Z5 + Z9 do evidence územně plánovací činnosti.
Pořadové číslo: 202/20
Dokument: .pdf (340.1 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor dopravy
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-05-07 
Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - silnice ve Svitavách, v Mikulči a v Opatovci.
Pořadové číslo: 200/20
Dokument: .pdf (2945.33 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Územní rozhodnutí
Vyvěšeno od: 2020-05-06 
Územní rozhodnutí - kabelové vedení NN - Hradec nad Svitavou - rek. vývodů z TS243-NN, kNn.
Pořadové číslo: 198/20
Dokument: .pdf (14981.54 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy
   - Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020
Vyvěšeno od: 2020-05-04 
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. dubna 2020 č. 485 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2.
Pořadové číslo: 192/20
Dokument: .pdf (297.8 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor dopravy
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-30 
Veřejná vyhláška - oznámení opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice III/3666 Sluneční údolí v k. ú. Březová nad Svitavou.
Pořadové číslo: 189/20
Dokument: .pdf (1895.13 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-29 
Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost adresovanou na jméno: Petra Mohauptová (1985), Husova 165/5, Staré Brno, 602 00 Brno.
Pořadové číslo: 185/20
Dokument: .pdf (601.51 Kb)
   
   • Město Svitavy - útvar interního auditu
   - Obecné informace o výsledku veřejnosprávních kontrol za rok 2019
Vyvěšeno od: 2020-04-28 
Obecné informace o výsledku veřejnosprávních kontrol za rok 2019.
Pořadové číslo: 181/20
Dokument: .pdf (352.98 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-27 
Veřejná vyhláška  - oznámení o zahájení územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání - obytná lokalita Vendolí - technická a dopravní infrastruktura.
Pořadové číslo: 178/20
Dokument: .pdf (5564.16 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-27 
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - elektronická komunikační síť v části města Lány, Svitavy.
Pořadové číslo: 177/20
Dokument: .pdf (7779.84 Kb)
Dokument: .pdf (5171.27 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor výstavby
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-04-20 
Veřejná vyhláška - zahájení řízení o územním plánu Pohledy.
Pořadové číslo: 165/20
Dokument: .pdf (491.94 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor vnitřní správy
   - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
Vyvěšeno od: 2020-03-19 
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření.
Pořadové číslo: 117/20
Dokument: .pdf (371.63 Kb)