Úřední deska

Obecní úřad Rudná - obsah úřední desky zveřejňovaný na základě veřejnoprávní smlouvy

   • Obecní úřad Rudná
   - Usnesení vlády České republiky
Vyvěšeno od: 2020-03-13 
Usnesení vlády České republiky - vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru.
Pořadové číslo: Rudná 17/20
Dokument: .pdf (369.23 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
Vyvěšeno od: 2020-03-13 
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19.
Pořadové číslo: Rudná 16/20
Dokument: .pdf (963.87 Kb)
   
   • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
   - Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno od: 2020-03-12 
Údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem ke dni 1. 2. 2020.
Pořadové číslo: Rudná 15/20
Dokument: .xlsx (13.65 Kb)
   
   • Mikroregion Brněnec
   - Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Brněnec za rok 2019
Vyvěšeno od: 2020-02-25 
Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Brněnec za rok 2019.
Pořadové číslo: Rudná 13/20
Dokument: .pdf (503.06 Kb)
Dokument: .pdf (6165.66 Kb)
Dokument: .pdf (267.68 Kb)
Dokument: .pdf (474.22 Kb)
Dokument: .pdf (774.62 Kb)
Dokument: .pdf (328.51 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Návrh rozpočtu obce Rudná na rok 2020
Vyvěšeno od: 2020-02-24 
Návrh rozpočtu obce Rudná na rok 2020.
Pořadové číslo: Rudná 12/20
Dokument: .pdf (2722.22 Kb)
   
   • Obec Rudná
   - Výroční zpráva
Vyvěšeno od: 2020-02-07 
Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Pořadové číslo: Rudná11/20
Dokument: .pdf (257.84 Kb)
   
   • Obec Rudná
   - Rozpočtové opatření č. 3/2019 obce Rudná
Vyvěšeno od: 2020-01-17 
Rozpočtové opatření č. 3/2019 obce Rudná.
Pořadové číslo: Rudná 6/20
Dokument: .pdf (2563.91 Kb)
   
   • Obec Rudná
   - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 v tis. Kč
Vyvěšeno od: 2020-01-13 
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2022 v tis. Kč.
Pořadové číslo: Rudná 5/20
Dokument: .pdf (364.15 Kb)
   
   • Obec Rudná
   - Pravidla rozpočtového provizoria obce Rudná
Vyvěšeno od: 2020-01-10 
Pravidla rozpočtového provizoria obce Rudná.
Pořadové číslo: Rudná 2/20
Dokument: .pdf (223.56 Kb)
   
   • Ministerstvo zemědělství
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2020-01-10 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č.j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019.
Pořadové číslo: Rudná 1/20
Dokument: .pdf (907.93 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Moravskotřebovska
   - Schválený rozpočet na rok 2020
Vyvěšeno od: 2019-12-10 
Schválený rozpočet na rok 2020 - skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Pořadové číslo:54/19
Dokument: .docx (22.13 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Rozpočtové opatření 2/2019
Vyvěšeno od: 2019-10-09 
Rozpočtové opatření č.2/2019 obce Rudná.
Pořadové číslo:47/19
Dokument: .pdf (1049.03 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Opatření obecné povahy
Vyvěšeno od: 2019-09-10 
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -Ministerstvo zemědělství.
Pořadové číslo: Rudná 44/19
Dokument: .pdf (1067.15 Kb)
Dokument: .pdf (595.52 Kb)
Dokument: .pdf (1380.87 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Schválený závěrečný účet
Vyvěšeno od: 2019-09-05 
Schválený závěrečný účet, výkaz o plnění rozpočtu a zpráva o hospodaření svazku za rok 2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska.
Pořadové číslo:43/19
Dokument: .pdf (8355.37 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Rozpočtové opatření
Vyvěšeno od: 2019-07-25 
Rozpočtové opatření č.1/2019 obce Rudná.
Pořadové číslo:38/19
Dokument: .pdf (585.55 Kb)
   
   •  Městský úřad Svitavy - odbor životního prostředí
   - Veřejná vyhláška
Vyvěšeno od: 2019-07-10 
Veřejná vyhláška - oznámení o lhůtě a místě předání lesních hospodářských osnov vlastníkům lesa v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy.
Pořadové číslo: Rudná 34/19
Dokument: .pdf (1238.16 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Schválený Závěrečný účet za rok 2018 obce Rudná
Vyvěšeno od: 2019-05-31 
Schválený Závěrečný účet za rok 2018 obce Rudná.
Pořadové číslo:30/19
Dokument: .pdf (1219.32 Kb)
Dokument: .pdf (2292.36 Kb)
Dokument: .pdf (3919.93 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Výzva MAS č.3
Vyvěšeno od: 2019-05-20 
Výzva MAS č.3.
Pořadové číslo:27/19
Dokument: .pdf (1244.21 Kb)
   
   • Ministerstvo zemědělství
   - Opatření obecné povahy
Vyvěšeno od: 2019-04-11 
Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství.
Pořadové číslo: 18/19
Dokument: .pdf (2601 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Schválený přebytkový rozpočet obce Rudná na rok 2019
Vyvěšeno od: 2019-04-05 
Schválený přebytkový rozpočet obce Rudná na rok 2019.
Pořadové číslo: 17/19
Dokument: .pdf (2304.94 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Zápis ze zasedání
Vyvěšeno od: 2019-02-19 
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rudná konaného dne 7.12.2018.
Pořadové číslo: 8/19
Dokument: .pdf (1682.08 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Zápis ze zasedání
Vyvěšeno od: 2018-11-15 
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudná, konaného dne 5. 11. 2018.
Pořadové číslo: Rudná 48/18
Dokument: .pdf (1038.65 Kb)
   
   • Obec Rudná
   - Sdělení
Vyvěšeno od: 2018-08-31 
Sdělení - funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
Pořadové číslo: Rudná 40/18
Dokument: .pdf (198.35 Kb)
   
   • Obecní úřad Rudná
   - Schválený rozpočtový výhled obce Rudná na roky 2019-2021
Vyvěšeno od: 2018-04-27 
Schválený rozpočtový výhled obce Rudná na roky 2019-2021.
Pořadové číslo: Rudná 26/18
Dokument: .pdf (429.23 Kb)
   
   • Mikroregion Brněnec
   - Oznámení
Vyvěšeno od: 2018-01-22 
Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet svazku obcí na rok 2018, schválená rozpočtová opatření roku 2018 a schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2021.
Pořadové číslo: Rudná 3/18
Dokument: .pdf (217.67 Kb)