Úřední deska

Ostatní

   • Místní akční skupina Svitava z. s.
   - Výzva MAS
Vyvěšeno od: 2020-04-30 
Místní akční skupina Svitava z. s. vyhlašuje Výzvu MAS č. 4 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020.
Pořadové číslo: 188/20
Dokument: .pdf (2352.19 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023
Vyvěšeno od: 2019-12-30 
Zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na období 2021-2023.
Pořadové číslo: 618/19
Dokument: .pdf (646.05 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020
Vyvěšeno od: 2019-12-30 
Zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2020.
Pořadové číslo: 617/19
Dokument: .pdf (644.1 Kb)
   
   • Mikroregion Svitavsko
   - Oznámení o zveřejnění
Vyvěšeno od: 2019-12-19 
Oznámení o zveřejnění - schválený rozpočet na rok 2020, schválená rozpočtová opatření pro rok 2020 a rozpočtový výhled na roky 2021 - 2023.
Pořadové číslo: 611/19
Dokument: .pdf (197.58 Kb)
   
   • Mikroregion Svitavsko
   - Oznámení o zveřejnění
Vyvěšeno od: 2019-07-04 
Oznámení o zveřejnění - schválený závěrečný účet za rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
Pořadové číslo: 322/19
Dokument: .pdf (244.5 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Zveřejnění schváleného závěrečného účtu a účetní závěrky dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2018
Vyvěšeno od: 2019-06-20 
Zveřejnění schváleného závěrečného účtu a účetní závěrky dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Svitavy za rok 2018.
Pořadové číslo:296/19
Dokument: .pdf (1187.9 Kb)
Dokument: .pdf (35.12 Kb)