Úřední deska

Veřejnoprávní smlouvy - dotace a návratné finanční výpomoci

   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2019
Vyvěšeno od: 2019-11-08 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2019.
Pořadové číslo: 530/19
Dokument: .pdf (1514.84 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Vyvěšeno od: 2019-11-05 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Poskytovatel: Skupinový vodovod Svitavy.
Příjemce: obec Vendolí.
Pořadové číslo: 523/19
Dokument: .pdf (941.36 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Veřejnoprávní smlouva
Vyvěšeno od: 2019-10-25 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Svitavy.
Pořadové číslo:501/19
Dokument: .pdf (1006.79 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2019
Vyvěšeno od: 2019-07-12 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2019:
Martin Onderka a Hana Onderková
Pořadové číslo: 328/19
Dokument: .pdf (1615.18 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Veřejnoprávní smlouva
Vyvěšeno od: 2019-05-24 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace:
ZO ČSOP Zelené Vendolí.
Pořadové číslo: 259/19
Dokument: .pdf (937.46 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2019
Vyvěšeno od: 2019-05-23 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2019.
Pořadové číslo: 254/19
Dokument: .pdf (1409.05 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace
Vyvěšeno od: 2019-04-03 
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace.
Poskytovatel: Skupinový vodovod Svitavy.
Příjemce: obec Koclířov.
Pořadové číslo: 154/19
Dokument: .pdf (951.41 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2018
Vyvěšeno od: 2018-12-17 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2018.
Pořadové číslo: 753/18
Dokument: .pdf (1471.69 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Vyvěšeno od: 2018-10-17 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace:
ZO ČSOP Zelené Vendolí, 736 - Pobočný spolek
Pořadové číslo: 643/18
Dokument: .pdf (1125.16 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Dodatek č. 1
Vyvěšeno od: 2018-10-16 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace:
Povodí Moravy, s.p.
Pořadové číslo: 641/18
Dokument: .pdf (918.26 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Vyvěšeno od: 2018-10-01 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Poskytovatel: Skupinový vodovod Svitavy.
Příjemce: obec Vendolí.
Pořadové číslo: 595/18
Dokument: .pdf (1285.54 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy
Vyvěšeno od: 2018-06-07 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2018.
Pořadové číslo: 300/18
Dokument: .pdf (1478.98 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy
Vyvěšeno od: 2018-06-07 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2018.
Pořadové číslo: 297/18
Dokument: .pdf (1469.09 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy
Vyvěšeno od: 2018-06-07 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2018.
Pořadové číslo: 296/18
Dokument: .pdf (1468.03 Kb)
   
   • Skupinový vodovod Svitavy
   - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Vyvěšeno od: 2018-04-18 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace.
Poskytovatel: Skupinový vodovod Svitavy.
Příjemce: obec Koclířov.
Pořadové číslo: 193/18
Dokument: .pdf (1377.5 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
Vyvěšeno od: 2017-11-09 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace:
ZO ČSOP Zelené Vendolí, 736 - Pobočný spolek
Pořadové číslo: 504/17
Dokument: .pdf (1024.32 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Vyvěšeno od: 2017-05-16 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2017.
Pořadové číslo: 221/17
Dokument: .pdf (1503.85 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Vyvěšeno od: 2017-05-16 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2017.
Pořadové číslo: 220/17
Dokument: .pdf (1532.07 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Vyvěšeno od: 2017-05-16 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2017.
Pořadové číslo: 219/17
Dokument: .pdf (1490.85 Kb)
   
   • Město Svitavy
   - Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace
Vyvěšeno od: 2017-05-16 
Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu regenerace památek města Svitavy na rok 2017.
Pořadové číslo: 218/17
Dokument: .pdf (1476.68 Kb)