Investiční úvěr na financování akce Intenzifikace ČOV Svitavy

Druh zakázky: Nadlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Oznámení (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Helena Koudelková - náhradník: Milena Burešová
Ing. Marek Antoš - náhradník: Jitka Voborná
Miluše Teplá - náhradník: Aleš Holík
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Pavel Špaček - náhradník: Mgr. Jiří Brusenbauch
Ing. Leoš Říha - náhradník: Jindřiška Sejkorová
Ing. Václav Olbert - náhradník: Miluše Teplá
Ing. Petr Němec - náhradník: Milena Burešová
Ing. Helena Koudelková - náhradník: Aleš Holík
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení rady města č. 3 ze dne 15.2.2010.
Informace o námitkách: Odvolání nebylo podáno.
Datum podpisu smlouvy: 18. 3. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor financí