Revitalizace významné sídelní zeleně města Svitavy

(Poznámka: jedná se o VŘ na služby)

Druh zakázky: Nadlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Oznámení (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Marek Antoš – náhradník: Ing. Renata Karlíková
JUDr. Miloš Vízdal – náhradník: Zdeněk Korčák
Ing. Leoš Říha – náhradník: Ing. Ivo Mrvík
Libor Zelinka – náhradník: Ing. Milan Oblouk
Radim Klíč – náhradník: Pavla Lišková
Antonín Nádvorník – náhradník: Ing. Josef Půlkrábek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Marek Antoš – náhradník: Ing. Renata Karlíková
JUDr. Miloš Vízdal – náhradník: Zdeněk Korčák
Ing. Leoš Říha – náhradník: Ing. Ivo Mrvík
Libor Zelinka – náhradník: Ing. Milan Oblouk
Radim Klíč – náhradník: Pavla Lišková
Antonín Nádvorník – náhradník: Ing. Josef Půlkrábek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 3 dne 15. 02. 2010
Informace o námitkách: Námitky byly podány uchazečem Zahrada nad Metují s.r.o., Nové Město nad Metují a uchazečem Kaisler s.r.o. Brno. Zadavatel těmto námitkám nevyhověl.
Datum podpisu smlouvy: 23. 3. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor investiční