Dodatečné práce v konstrukci vozovky v ul. Chelčického, Mánesova, Alešova a Švabinského ve Svitavách

Druh zakázky: Podlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Lubomír Bačovský
Libor Zelinka
Ing. Leoš Říha
JUDr. Miloš Vízdal
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský
Libor Zelinka
Ing. Leoš Říha
JUDr. Miloš Vízdal
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: viz. protokol o otevírání obálek
Rozhodnutí zadavatele:  
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány.
Datum podpisu smlouvy: 14.5.2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor investiční