Domov pro seniory

(Poznámka: jedná se o VŘ na stavební práce)

Druh zakázky: Podlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Oznámení (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Lubomír Bačovský – náhradník: Ing. Ivan Pešl
JUDr. Miloš Vízdal – náhradník: Zdeněk Korčák
Ing. Leoš Říha – náhradník: Ing. Ivo Mrvík
Libor Zelinka – náhradník: Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek – náhradník: Adolf Horský
Ing. Antonín Nádvorník – náhradník: Ing. Josef Půlkrábek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský – náhradník: Ing. Ivan Pešl
JUDr. Miloš Vízdal – náhradník: Zdeněk Korčák
Ing. Leoš Říha – náhradník: Ing. Ivo Mrvík
Libor Zelinka – náhradník: Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek – náhradník: Adolf Horský
Ing. Antonín Nádvorník – náhradník: Ing. Josef Půlkrábek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 30 dne 04.10.2010
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány.
Datum podpisu smlouvy: 3. 11. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor investiční