Oprava povrchů ulice Pod Viaduktem

Druh zakázky: Podlimitní
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: JUDr. Miloš Vízdal
Ing. Leoš Říha
Libor Zelinka
Ing. Lubomír Bačovský
Antonín Nádvorník
Pavel Čížek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: JUDr. Miloš Vízdal
Ing. Leoš Říha
Libor Zelinka
Ing. Lubomír Bačovský
Antonín Nádvorník
Pavel Čížek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele:  
Informace o námitkách:  
Datum podpisu smlouvy: 2. 7. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor dopravy