Dodávka kontejnerů - sběrná místa pro separaci odpadů - Svitavy

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Leoš Říha
Ing. Pavel Čermák
Ing. Lidmila Rutter
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský - náhradník: Libor Zelinka
Zdeněk Korčák - náhradník: Pavel Čížek
Ing. Leoš Říha - náhradník: Antonín Nádvorník
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 39 ze dne 13. 12. 2010
Informace o námitkách: námitky nebyly podány
Datum podpisu smlouvy: 18. 1. 2011
Odbor zajišťující zakázku: Odbor životního prostředí