Specifikace postupu a podmínek pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Svitavy v oblasti „Poskytování příspěvku na ošetření významných stromů“

Místo podání žádosti:

Městský úřad Svitavy
Odbor životního prostředí
T. G. Masaryka 5/35
568 02 Svitavy
E-mail : radnice[zavinac]svitavy[tecka]cz

Kontakt:
Soňa Šemberová, pracovnice odboru
tel. :  461 550 243
fax. :  461 532 141
E-mail: sona.semberova[zavinac]svitavy[tecka]cz

Žadatelé:
fyzické osoby, fyzické osoby s oprávněním k podnikání a právnické osoby vlastnící významné stromy rostoucí na pozemcích na území města Svitavy

Věcně příslušná pracovní skupina:
odbor životního prostředí

Zařazení do výběru:
žádosti podané v termínu a vyhovující všem formálním a věcným náležitostem uvedeným v části A tohoto materiálu

Postup při výběru:

  1. po datu uzávěrky pro přijímání žádostí odbor životního prostředí přezkoumá formální a věcné náležitosti žádostí,
  2. odbor životního prostředí zajistí zpracování cenové nabídky na ošetření stromů u odborné arboristické firmy, včetně posouzení naléhavosti zásahu,
  3. odbor životního prostředí zpracuje hodnocení žádostí a doporučí radě města poskytnutí/neposkytnutí dotací dle naléhavosti zásahu a významu daného stromu, jejich výši, případně vyřazení žádostí, které nesplňují požadavky grantového programu.

Kritéria pro výběr:

viz. čl. III. pravidel uvedených v části A tohoto materiálu.