Výběr dodavatele silové elektrické energie pro rok 2011

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Julius Koudelka
Milena Brzoňová
Jiří Petr
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (Pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Julius Koudelka
Milena Brzoňová
Jiří Petr
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 38/E 1 ze dne 29. 11. 2010
Informace o námitkách: Námitky nelze podávat
Datum podpisu smlouvy:  
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí