Zvedací plošina – Domov Na Rozcestí

(Poznámka: jedná se o VŘ na stavební práce)

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Lubomír Bačovský - náhradník: Ing. Ivan Pešl
JUDr. Miloš Vízdal - náhradník: Zdeněk Korčák
Ing. Leoš Říha - náhradník: Ing. Ivo Mrvík
Libor Zelinka - náhradník: Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek - náhradník: Adolf Horský
Antonín Nádvorník - náhradník: Ing. Josef Půlkrábek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský - náhradník: Ing. Ivan Pešl
JUDr. Miloš Vízdal - náhradník: Zdeněk Korčák
Ing. Leoš Říha - náhradník: Ing. Ivo Mrvík
Libor Zelinka - náhradník: Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek - náhradník: Adolf Horský
Antonín Nádvorník - náhradník: Ing. Josef Půlkrábek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 35 dne 08.11.2010
Informace o námitkách: Námitky nelze podávat
Datum podpisu smlouvy: 09. 11. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor investiční