Zhotovení zadávací dokumentace pro zadání veřejných zakázek na stavební práce: „Snížení energetické náročnosti budov MŠ Svitavy, Větrná 655/11“ a „Snížení energetické náročnosti budov ZŠ Svitavy, Felberova 669/2“, výkon autorského dozoru

(Poznámka: jedná se o VŘ na služby)

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Milan Oblouk
Irena Slabá
Jiří Šašek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Milan Oblouk
Irena Slabá
Jiří Šašek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 15 dne 14. 06. 2010
Informace o námitkách: Námitky nelze podávat.
Datum podpisu smlouvy: 12. červenec 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor investiční