Rekreačně sportovní park Svitavy – realizace hřišť

(Poznámka: jedná se o VŘ na dodávky)

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Leoš Říha – náhradník: JUDr. Miloš Vízdal
Irena Slabá – náhradník: Ing. Milan Oblouk
Mgr. Jiří Petr – náhradník: Jiří Šašek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Leoš Říha – náhradník: JUDr. Miloš Vízdal
Irena Slabá – náhradník: Ing. Milan Oblouk
Mgr. Jiří Petr – náhradník: Jiří Šašek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení rady města č. 15 dne 14.06.2010
Informace o námitkách: Námitky nelze podávat.
Datum podpisu smlouvy: 16. 06. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor investiční