Rekonstrukce vytápění v budově MěÚ Svitavy, T. G. Masaryka 25

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Milan Oblouk
Jiří Zelinka
Ing. Leoš Říha
Jiří Šašek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Milan Oblouk
Jiří Zelinka
Ing. Leoš Říha
Jiří Šašek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení Rady města Svitavy č. 26/24 ze dne 6. 9. 2010
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky
Datum podpisu smlouvy: 7. 9. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí