Stavební úpravy - výměna vrat v požární zbrojnici ve Svitavách – Lánech, Požární 187/2

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Bc. Milena Brzoňová
Jiří Zelinka
Ing. Leoš Říha
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Jiří Zelinka
Ing. Leoš Říha
Petr Lédl
Jiří Šašek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: usnesení Rady města Svitavy 15/39 ze dne 14.6.2010
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky.
Datum podpisu smlouvy: 14. 6. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí