Dodání vyprošťovacího zařízení pro požární vozidlo Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Jiří Zelinka
Petr Lédl
nprap. Ing. Petr Hudský
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Hodnoceni-příloha (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Jiří Zelinka
Petr Lédl
nprap. ing. Petr Hudský
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: viz protokol otevírání obálek
Rozhodnutí zadavatele: usnesení Rady města Svitavy č. 12/43 ze dne 12.5.2010
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky.
Datum podpisu smlouvy: 19. 5. 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí