Dodání požárního vozidla pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Bc. Milena Brzoňová
Jiří Zelinka
nprap. ing. Petr Hudský
Petr Lédl
Milan Karpíšek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Bc. Milena Brzoňová
Jiří Zelinka
nprap. ing. Petr Hudský
Petr Lédl
Milan Karpíšek
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: Usnesení Rady města Svitavy č. 5/14 ze dne 1. 3. 2010
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky.
Datum podpisu smlouvy: 23. března 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí