Zajištění technicko-organizační činnosti v oblasti požární ochrany

Druh zakázky: Malého rozsahu
Oznámení o zahájení zadávacího řízení (výzva): Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Bc. Lubomír Dobeš
Bc. Milena Brzoňová
mjr. ing. Jan Novotný
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Bc. Lubomír Dobeš
Bc. Milena Brzoňová
mjr. ing. Jan Novotný
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: viz protokol otevírání obálek
Rozhodnutí zadavatele: usnesení Rady města Svitavy č. 3/39 ze dne 15. 2. 2010
Informace o námitkách: V případě zakázek malého rozsahu nelze podávat námitky.
Datum podpisu smlouvy: 17. února 2010
Odbor zajišťující zakázku: Odbor vnitřních věcí