Úprava prostor dvora bytového domu nám. Míru 75, Svitavy

(Poznámka: jedná se o VŘ na stavební práce)

Druh zakázky: Malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Ing. Milan Oblouk - náhradník: Jiří Ďulík
Irena Slabá - náhradník: Miluše Nová
Pavel Čížek - náhradník: Jiří Šašek
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský - náhradník: Ing. Petr Češka
Libor Zelinka - náhradník: Ing. Milan Oblouk
Pavel Čížek - náhradník: Ing. Herbert Svoboda
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 02. 05. 2017
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány.
Datum podpisu smlouvy: 05. 05. 2017
Organizace zajišťující zakázku: Odbor rozvoje města – oddělení investiční