Územní studie veřejných prostranství ve městě Svitavy

Druh zakázky: Malého rozsahu
Výzva k podání nabídky: Výzva (pdf)
Složení komise pro otevírání obálek: Dagmar Korcová
Pavel Čížek
Břetislav Vévoda
Protokol o otevírání obálek s nabídkami: Protokol (pdf)
Složení komise pro posouzení a hodnocení nabídek: Ing. Lubomír Bačovský
Ing. Herbert Svoboda
Ing. Břetislav Vévoda
Libor Zelinka
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek: Zpráva (pdf)
Rozhodnutí zadavatele: 20. 3. 2017
Informace o námitkách: Námitky nebyly podány.
Datum podpisu smlouvy: 20. 3. 2017
Organizace zajišťující zakázku: Odbor výstavby