Družstvo Gymnázia Svitavy zvítězilo v krajském kole soutěže "Právo na každý den"

V měsíci květnu letošního roku se konala soutěž „Právo na každý den“, určená pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soutěže se účastnila čtyřčlenná družstva, za Gymnázium Svitavy soutěžili Vojtěch Dřímal, Kristýna Knapčoková, Daniel Severa a Anna Cerháková. Ve čtvrtek 18. května se tedy na Městském úřadu ve Svitavách sešlo osm družstev ze Svitav a přilehlého okolí. Soutěž obsahovala dvě části – testovou a ústní. Výkony hodnotila odborná porota sestavená ze zástupců Okresního soudu ve Svitavách, Střediska probační a mediační služby Svitavy, Policie ČR, MP Svitavy a MěÚ Svitavy. Na prvním místě se umístilo družstvo žáků Gymnázia Svitavy s celkovým počtem 73,5 bodů a za svůj výkon získalo putovní pohár, diplomy a věcné ceny související s městem Svitavy.

Svým vítězstvím se vítězné družstvo Gymnázia Svitavy kvalifikovalo do krajského kola, které se uskutečnilo 24. května 2017 v Chrudimi. I tam byla veliká konkurence. Soutěže se zúčastnilo 14 družstev, mezi kterými byl i velký rival našeho gymnázia, pardubické Gymnázium Dašice.

Celý den byl pojat jako jakýsi „soud ve věci právních znalostí zúčastněných studentů“. Pořadatelé zašli tak daleko, že dokonce najali profesionálního herce, který ztvárnil roli „soudce“. Soutěžní otázky sice byly ze stejného oboru jako v městském kole, ale byly značně těžší a poněkud matoucí. Příjemnou změnou naopak bylo vynechání ústní části. Ani velká konkurence a záludné otázky náš tým ale nezastavily, a tak, po 10 letech, je vítěz celé soutěže opět z Gymnázia ve Svitavách.
Jediným zklamáním bylo to, že ceny nebyly ani trochu zaměřené na obor soutěže. Vítězové dostali asi 20 let staré joysticky, které jsme dodnes neměli ani odvahu vytáhnout z krabice. Je i trochu vidět, že pořadatelé asi spěchali, protože každý z nás dostal tašku s jinými cenami. Ani to však nedokázalo zastínit fakt, že sami pořadatelé nám říkali, že náš výsledek byl abnormálně dobrý (díky zajímavě postavenému hodnocení jsme získali 49,5 bodů ze 47) a radost z toho, že se nám podařilo vyhrát i navzdory dobrým soupeřům.

Za tým Gymnázia Svitavy,
Anna Cerháková, 4V.A

Poznámka: Fotografie byly využity ze soutěže ve Svitavách

Fotogalerie