"Prváci" v Květné Zahradě

Studenti 1. ročníku SZŠ Svitavy se vydali 13. června 2017 do obce Květná, kde se nachází nejen na Svitavsku známá pomáhající organizace - Květná Zahrada, zapsaný ústav.

Květná Zahrada sídlí na zrekonstruovaném statku a zabývá se ekologickým zemědělstvím a výrobou regionálních produktů (sýry, džemy). To je však jen zdrojem financí pro hlavní poslání zařízení. Je zde totiž „dům na půl cesty“, t. j. komunita mladých lidí, kteří nemají vlastní zázemí, ať už z důvodu dřívější drogové závislosti, kriminální minulosti nebo neuspokojivých rodinných vztahů. Těm všem nabízí zařízení možnost startu do normálního života.

Naše žáky nejprve přivítal ředitel zařízení, pan Ferdinand Raditsch. Poutavě povyprávěl, jak farma vznikla a jaké je její poslání. Program pokračoval prohlídkou hospodářství (na snímcích). Největším zážitkem pro studenty byla zvířata, ať už na pastvě nebo ve chlévě.

Druhou částí programu byla beseda s lektorem Tomášem Janků, vedoucím terénních pracovníků z organizace Laxus, z. ú. na téma prevence drogových závislostí a poskytování terénních služeb v Pardubickém kraji.

Za zprostředkování této nevšední akce děkujeme koordinátorovi prevence kriminality města Svitavy.

Mgr. Zuzana Kršková,
školní metodik prevence
Střední zdravotnická škola ve Svitavách

Fotogalerie