Výroční zpráva Bonanzy Vendolí za kalendářní rok 2016

28Črv2017

Bonanza Vendolí, z.ú. je více než 11 let jedním z nejdůležitější partnerů města Svitavy v oblasti tzv. sociální prevence. Její činnost se soustřeďuje na rodiny a děti v obtížných životních situacích, které potřebují zejména krátkodobou nebo střednědobou pomoc. Bonanza provozuje nízkoprahové kluby ve Svitavách, Vendolí a Moravské Třebové. Je realizátorem dlouhodobě velmi úspěšných programů pro děti s projevy predelikventního chování a jejich rodiny. Samostatnou činností jsou sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a řada dalších doprovodných aktivit, programů nebo projektů mimo jiné také v oblasti jezdeckého sportu.

S ohledem na důležitost ústavu pro oblast sociální prevence ve Svitavách zveřejňujeme výroční zprávu ústavu za rok 2016 tak, aby odborná i laická veřejnost získala maximum informací o činnosti ústavu ve všech oblastech jeho působení.

Děkujeme vedení organizace i všem pracovníkům za jejich činnost.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie