Prevence kriminality

 
10Dub2018

Příměstké tábory Bonanzy Vendolí o jarních prázdninách

Příměstké tábory Bonanzy Vendolí o jarních prázdninách

O letošních jarních prázdninách uspořádala Bonanza Vendolí, z.ú. dva příměstské tábory pro děti. Oba tábory byly realizovány v rámci projektu „Příměstské tábory Bonanza“ registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007607, prioritní osa OPZ: 2 Sociální ...

celý článek

28Bře2018

Studenti Masarykovy univerzity se učí od Svitav

Studenti Masarykovy univerzity se učí od Svitav

Nejen akademické znalosti, ale také poznání skutečného světa sociální oblasti, jsou nezbytnou průpravou studentů sociální pedagogiky Masarykovy univerzity v Brně. Již poněkolikáté proto Bonanza Vendolí, z. ú. uspořádala jednodenní odbornou exkurzi po vybraných zařízeních ...

celý článek

26Bře2018

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2017

Výroční zpráva Květné Zahrady, z.ú. za rok 2017

Květná Zahrada, která 12 let pracuje v našem regionu se postupně stala jedním ze stabilních partnerů veřejné správy – obcí i Pardubického kraje v oblasti poskytování sociálních služeb. Květná Zahrada se zaměřuje především na pomoc ohroženým a rizikovým dětem, ...

celý článek

19Bře2018

Ubytovací zařízení Bonanzy Vendolí

Ubytovací zařízení Bonanzy Vendolí

V roce 2017 započala příprava i realizace projektu Ubytovacího zařízení Vendolí částečně hrazeného z Programu rozvoje venkova ČR resp. z 1. výzvy Místní akční skupiny Svitava z. s. Podání žádosti panem Lubošem Buchtou, náplň projektu i popis výběrového řízení byly ...

celý článek

19Bře2018

Jaro na statku Květné Zahrady

Jaro na statku Květné Zahrady

V sobotu 17.3.2018 se uskutečnila tradiční akce Květné Zahrady s názvem "Jaro na statku". Tentokráte ji i přes spíše zimní počasí navštívila více, než stovka návštěvníků z celého regionu. V sobotu od rána byly k dispozici kreativní dílny, kde si návštěvníci mohli ...

celý článek

16Bře2018

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě

Chodci, cyklisté a řidiči senioři v dopravě

Další z našich preventivních článků budeme věnovat oblasti silničního provozu, chodcům, cyklistům, řidičům a především seniorům v dopravě. Ač dopravní nehodovost má z dlouhodobého hlediska klesající tendenci, co se týká jak počtu, tak tragických následků nehod, ...

celý článek

20Úno2018

Pozvánka na tradiční akci Květné Zahrady - Jaro na statku

Pozvánka na tradiční akci Květné Zahrady - Jaro na statku

Květná Zahrada, která 11 let patří k hlavním partnerům města Svitavy v oblasti sociální prevence, vás zve 17. března na 4. ročník tradiční akce "Jaro na statku". Akce se koná od 10:00 do 16:00 hodin na farmě Květné Zahrady v obci Květná č.p. 40. Na úvod vás čeká ...

celý článek

16Úno2018

Lidský hyenismus - podvody páchané na seniorech

Lidský hyenismus - podvody páchané na seniorech

V minulém článku jsme vás seznámili s tísňovými linkami a s tím, jak podávat trestní oznámení. Dnes se zaměříme na rady pro poměrně ohroženou skupinu obyvatel a to na seniory. Senioři jsou pro podvodníky snadnou kořistí, a proto se často stávají obětmi především ...

celý článek

23Led2018

Oznámení na Policii České republiky

Oznámení na Policii České republiky

Dnes bychom rádi v tomto úvodním článku připomněli čísla tísňových linek a postup při podávání trestního oznámení. Začneme druhým zmiňovaným tématem a to podáváním „trestního“ oznámení. Oznámení na Policii České republiky může podat kdokoliv (nikoli pouze ...

celý článek

23Led2018

Příspěvky Policie ČR k prevenci

Příspěvky Policie ČR k prevenci

Policisté Pardubického kraje by rádi občanům v kraji připomněli důležité preventivní rady a zásady, kterými je dobré se řídit, aby se nestali obětmi různých podvodníků nebo zlodějů. Preventivní rady budou vydávat formou tematických článků, které budou zasílat na vaše ...

celý článek

15Lis2017

Ubytovací zařízení Vendolí

Ubytovací zařízení Vendolí

Na webu prevence města Svitavy uvádíme také s uznáním aktivity partnerů města v oblasti sociální prevence, kteří se snaží zlepšit podmínky pro poskytování preventivních činností nebo doplňkových služeb. Příkladem jsou aktivity Bonanzy Vendolí, z.ú. a jejich členů, ...

celý článek

15Lis2017

Pořízení zahradního traktoru

Pořízení zahradního traktoru

Na webu prevence města Svitavy uvádíme také s uznáním aktivity partnerů města v oblasti sociální prevence, kteří se snaží zlepšit podmínky pro poskytování preventivních činností nebo doplňkových služeb. Jednou z nich je aktivita Bonanzy Vendolí, z.ú. a jejich členů, ...

celý článek

13Lis2017

Výměna kamerového bodu na budově Fabriky

Výměna kamerového bodu na budově Fabriky

Začátkem listopadu město Svitavy nahradilo zastaralou stacionární kameru v zadním traktu Multifunkčního komunitního a vzdělávacího centra Fabrika o celkem čtyři stacionární kamery umístěné ve společném kamerovém modulu. Cílem instalace nových kamer je objektivní ...

celý článek

09Lis2017

Pozvánka na tradiční ŽIVÝ BETLÉM v Květné Zahradě

Pozvánka na tradiční ŽIVÝ BETLÉM v Květné Zahradě

Květná Zahrada, z.ú. ve spolupráci se Základní a mateřskou školou Květná a podporou obce Květná Vás srdečně zvou na tradiční ŽIVÝ BETLÉM, který se uskuteční v sobotu 16.12.2017 od 14:30 hodin v prostorách Květné Zahrady v obci Květná č.p.40. Připraveno je malé ...

celý článek

17Říj2017

Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Pátek 13. netradičně přinesl něco dobrého

Letošní zahájení 5. ročníku projektu města Svitavy Mentorská asistence vyšlo právě na den, který je mnohými považován za nešťastný. K radosti naší i dětí se však opak ukázal být pravdou. Realizaci a organizaci programu si, jako je tomu již tradičně, vzaly na starost ...

celý článek