Cyklotrasy - Mikroregion SVITAVSKO

Cyklotrasy pro tisk:

1. Kolem „Žabky“ - 16 km 11. Kolem prastarých hradišť - 52 km
2. Nejdelšími obcemi Hřebečska – 24,8 km
12. Na svojanovskou hlásku - 55 km
3. Po stopách pruských dělostřelců – 28,2 km 13. Kolem starých dolů – 57,8 km
4. Po stopách loupeživých rytířů - 34 km
14. Trstěnickou stezkou – 72,4 km
5. Svitavským údolím – 36,7 km
15. Přes Malou Hanou - 73 km
6. Krajem biskupských rybníků – 41,3 km
16. Na bysterské panství – 73,5 km
7. Po kupeckých stezkách - 42 km
17. Okolo hřebečských hradů - 75 km
8. Krajem tisícileté historie - 46 km
18. Za barokní krásou Hřebečska - 98 km
9. Stopou Maxe Švabinského - 48 km
19. Rohovou do údolí Skuhrovského potoka – 103,3
10. Krajinou slovanských hradišť - 49 km
20. Na Kralický Sněžník – 168,3 km

Cyklotrasy jsou značeny žlutými tabulkami (viz obrázek)
Shora uvedené trasy jsou navrženy v maximální možné míře po značených cyklotrasách. V  mapách i výškových profilech odpovídá těmto trasám tmavě fialová barva.

Terénní cyklistické trasy jsou vyznačeny pásovým značením (viz obrázek). V mapách i výškových profilech jsou cyklistické trasy označeny odpovídajícími barvami na pásovém značení (červená, žlutá, modrá).

  Vysvětlivky:
komunikace
zpevněná cesta, cesta, pěšina, průsek
železnice
řeka, potok, pramen, vodní plocha
skalní útvary, památný strom
les
chráněné území
zámek, hrad, zřícenina, kulturní nebo historická památka
značená cyklotrasa (dálková – úzká, předmětná trasa – dvojnásobná šíře)
značená turistická (cyklistická) stezka (úzká – neznačená, silná – značená, sjízdná)
neznačený úsek – šedá (silná)
plánované značení cyklotras (úzké) nebo zpáteční předmětná trasa (silná – pouze fialová u cyklotras)

Náročnost:
Je orientační hodnota vyznačená u každé trasy příslušným počtem hvězdiček, které udávají technickou a výkonnostní obtížnost.
*
začínající cyklisté, rodiny s dětmi
**
mírně zdatní cyklisté
***
zdatní cyklisté
****
pro fyzicky velmi zdatné a trénované cyklisty
Zajímavosti na okruhu:

Mají za cíl představit okruhovou trasu z historického hlediska a orientovat se na hlavní zajímavosti a pamětihodnosti přímo na trase nebo v obcích, kterými trasa prochází. Z důvodů přehlednosti je u většiny zajímavostí a obcí uvedeno v závorce číslo, pod kterým lze v závěru brožury nalézt krátký historický komentář. Obce i pamětihodnosti jsou v tomto historickém dodatku řazeny pod příslušnými čísly podle abecedy. Z důvodů nedostatku místa vzhledem k rozsahu materiálu není seznam obcí ani památek úplný.

Odkazy na zajímavosti a pamětihodnosti mikroregionu a okolí


(Zpracoval: Mgr. Radoslav Fikejz, historik)