Aktualizace povodňového plánu

    Tisk této stránky

POVIS: export dat ORP Svitavy

Přehled aktualizací digitální verze - textové části

(přehled aktualizací datové a mapové části je v samostatné tabulce)

Označení verze:

Datum vydání:

Popis úprav:

Zpracoval

1.0.0

16.07.2013

finální verze

Sweco Hydroprojekt a.s.

1.0.1

23.08.2013

zapracování připomínek MŽP

Sweco Hydroprojekt a.s.

(přehled aktualizací tištěné verze: zde )

 


Soubor: a_aktualizace.htm