Autoři

    Tisk této stránky

Vypracoval:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, 14016 Praha 4
tel. 261 102 242
fax: 261 215 186
www.sweco.cz

Datum aktualizace:

16.07.2013

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Sweco Hydroprojekt a.s.
Táborská 31, 14016 Praha 4
tel. 261 102 242
fax: 261 215 186
www.sweco.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vydání digitální verze:

16.07.2013

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 


Soubor: a_autor.htm