Titulní list

    Tisk této stránky

logo_opzp

Povodňový plán ORP Svitavy

Obec s rozšířenou působností:

Svitavy

Kraj:

Pardubický kraj

Příslušný vodoprávní úřad:

Měú Svitavy

Odborné stanovisko správce povodí k tomuto povodňovému plánu ve smyslu § 82, písm. a), zákona č. 254/2001 Sb. novela 20/2004 Sb.:

Povodí Labe, státní podnik

Dne: 1.8.2013, č.j. VHD/13/19806

 

Povodí Moravy, s.p.

Dne: 26.7.2013, č.j. PM036042/2013-219/Ro

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění vydal:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Dne: 9.8.2013, č.j. KrÚ 53066/2013

 

Záznamy o provedené aktualizaci:

Datum aktualizace textové části a příloh je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze: 16.7.2013

 

 

ČHMÚ: počasí (SIVS), radarová data, povodňová služba, indikátor přívalových povodní

Stránky v povodňovém plánu:

 


Soubor: a_titulni_list.htm