Nápověda

    Tisk této stránky

Aplikace Digitální povodňový plán (dPP) je jedním ze základních modulů Povodňového informačního systému POVIS. Je to samostatá aplikace, která umožňuje prezentovat povodňové plány jak přes webové rozhraní, tak i nezávisle na síťovém připojení na samostatných počítačích, a to bez nutnosti instalace (program je spustitelný z CD/DVD). Textová a mapová část aplikace dPP jsou otevřené uživatelům, kteří si mohou sestavit obsah povodňového plánu podle svých představ a dostupných dat a provozovat ho v rámci jednotného systému dPP. Celý systém je navržen tak, aby kladl na uživatele minimální nároky a to včetně pořizovací ceny a provozních nákladů, které jsou nízké i proto, že aktualizaci povodňového plánu si může provádět provozovatel systému sám.

Pro správný běh mapového serveru je na vašem počítači nutná instalace bezplatného softwaru Java - Runtime Environment - JRE. V případě, že je z nějakého důvodu software Java nedostupný, bude textová část povodňového plánu stále přístupná, nefunkční budou jen mapy a související dotazy na databázi.

Alternativně lze v některých případech použít k prohlížení map klienta HTML, který  funguje v každém běžném prohlížeči se zapnutou podporou JAVA scriptů. Na rozdíl od apletu, není nutné instalovat další modul pro spouštění programů JAVA. Při prohlížení mapy je možno provádět obvyklé operace - zvětšovat zvolený výřez mapy, posouvat zobrazenou oblast, měnit měřítko a kvalitu zobrazení a vyhledávat na mapě informace. Rozsah nabízených funkcí není zcela totožný, ale výhodou je možnost provozování i na počítači bez instalované podpory jazyka JAVA (např. v případě, že nemáte z důvodů zabezpečení počítače oprávnění k instalování programů).

Volba způsobu prohlížení map (JAVA/HTML) není dosud implementována u všech provozovaných povodňových plánů.

Některé dokumenty připojené k povodňovému plánu, jsou ve formátu PDF, pro správné zobrazení musíte mít instalován bezplatný prohlížeč Adobe Reader.

Aplikace se může provozovat na libovolném PC s operačními systémy Windows i bez připojení k Internetu nebo Intranetu. Aplikaci není nutné instalovat.

Pokud se Vám aplikace po vložení CD/DVD nespustí sama, nastartujete ji prostřednictvím souboru „START.BAT“, který zajistí mj. spuštění mapového serveru (webmapsv.exe) a úvodní HTML stránky.

 


 

 

Potřebujete poradit jak pracovat s programen WebMap?
Popis základních navigačních tlačítek, pomocí kterých se můžete pohybovat nad mapou a vyhledávat informace o prvcích na mapě zobrazených.

Aktualizace údajů povodňového plánu
Návod k používání "online" aktualizace údajů povodňových komisí a dalších proměnlivých dat povodňového plánu.


Soubor: help.htm