Hlásné profily

    Tisk této stránky

Aktuální stavy: hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán ORP Svitavy - sestava

tok
(povodňový úsek)

kategorie: název

profil
ID

stupeň

stav
[cm]

průtok
[m3/s]

Provozovatel

ORP
obec

Svitava: ř.km 93,5
 

C: Svitavy B

SVIT_03

1.SPA
2.SPA
3.SPA

60
90
110

 
 
 

Město Svitavy - TSMS , OŽP

Svitavy
Svitavy

Svitava: ř.km 88,986
 

C: Hradec nad Svitavou

SVIT_02

1.SPA
2.SPA
3.SPA

60
100
230

 
 
 

obec Hradec nad Svitavou

Svitavy
Hradec nad Svitavou

Svitava: ř.km 73,18
 

C: Brněnec

SVIT_01

1.SPA
2.SPA
3.SPA

30
100
120

 
 
 

obec Brněnec

Svitavy
Brněnec

Svitava: ř.km 69,6
(Březová - Letovice)

B: Rozhraní

ČHMÚ:  376

1.SPA
2.SPA
3.SPA

90
120
150

7,1
12,3
18,8

ČHMÚ Brno
aktuální stav: ČHMÚ

Svitavy
Rozhraní

Třebovka: ř.km 26,75
 

C: Opatov

PLA 271

1.SPA
2.SPA
3.SPA

40
50
60

 
 
 

PLA - Závod Střední Labe
aktuální stav: PLA

Svitavy
Opatov

Vendolský potok: ř.km 6,83
(Manětín - ústí do Střely)

C: Vendolí

Vendol_01

1.SPA
2.SPA
3.SPA

10
40
60

 
 
 

obec Vendolí

Svitavy
Vendolí

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

 

Tabulka obsahuje 6 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 1.07.2013


Soubor: p__Hlasne_profily.htm