Radiměř

    Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

pdf verze 

ID obce:

578657

katastrální území

Radiměř

počet obyvatel k 01.01.2012:

1097

web obce:

http://www.obec-radimer.cz

kontaktní údaje (OVM):

Seznam OVM

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze, sestava HTML

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

 

 


Soubor: p__orp_obce_radimer.htm