Rozhraní

    Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

pdf verze 

ID obce:

578681

katastrální území

Bradlné, Rozhraní, Vilémov u Rozhraní

počet obyvatel k 01.01.2012:

344

web obce:

http://www.rozhrani.cz

kontaktní údaje (OVM):

Seznam OVM

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze, sestava HTML

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

 

 


Soubor: p__orp_obce_rozhrani.htm