Srážkoměrné stanice

    Tisk této stránky

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba: http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_act_rain.php, data dalších stanic jsou na portálu Povodí Vltavy, státní podnik: http://www.pvl.cz/portal/srazky/cz/index.htm, případně dalších provozovatelů registrovaných v POVIS.

Výpis údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán ORP Svitavy - sestava

Aktuální stavy: srážkoměrné stanice, radar, hlásné profily, hlásné profily s předpovědí
 

Stanice (ID)

hydrologické povodí

aktuální stav

obec

ORP

kraj

Hradec nad Svitavou (CHMU_20063614)

4-15-02 Svitava

ČHMÚ Brno

Hradec nad Svitavou

Svitavy

Pardubický

Vysoké pole (PLA_306)

1-02-02 Tichá Orlice

PLA - Závod Pardubice

Dětřichov

Svitavy

Pardubický

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 1.07.2013


Soubor: p__srazkomery.htm