2 Citované normativní dokumenty

    Tisk této stránky

V této normě jsou odkazy na dále uvedené normy. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy.

ČSN 75 0101

Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 73 6530

Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod


Soubor: TNV_752931_citovane.htm