"Cesta ke svobodě" - přednášky pro žáky ZŠ Březová nad Svitavou

Dne 20.3.2012 se na pozvání Městské policie a Základní školy v Březové nad Svitavou uskutečnily dvě přednášky koordinátora prevence kriminality MěÚ Svitavy pro žáky místní základní školy zaměřené na problematiku závislostí. Pro žáky 8. a 9. ročníků byla využita metoda tzv. emocionální výchovy opírající se o magické fotografie Jindřicha Štreita, dokumentující problematiku závislosti v mnoha podobách (příklad na fotografii č. 1). Tragedii této cesty ke svobodě nejlépe vystihuje úryvek z předmluvy k cyklu od prof. Tomáše Halíka, který říká:
"Člověk, kterého droga připravila o vše, včetně jeho lidské důstojnosti, svobody a pravdivosti, zapletený do lží a iluzí o sobě samém, je nejchudší mezi chudými"...

Navazující přednáška pro žáky 6. a 7. ročníku byla připravena převážně metodou poskytování informací o rizicích spojených s užíváním návykových látek.

Žádné podobné akce, byť sebelépe připravené však nemohou nahradit dlouhodobou, cílenou a promyšlenou práci učitelů v každodennosti. Jejich úsilí však bude úspěšné pouze pokud bude navazovat na výchovné působení rodiny.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie