Silný nárazový vítr

Dne 29.4. byla služba strážníků rušná. Silný nárazový vítr způsobil mnoho problémů. Strážníci vyjížděli k odlétávající střešní krytině na několika místech ve městě, přijali oznámení o padajících větvích i spadeném stromu. Plné ruce práce měli hasiči, kteří odstraňovali závady a činili nezbytná opatření, aby nedocházelo k dalším škodám nebo ohrožení zdraví a života osob. Na periferii města navíc hasili hořící travní porost. Větev spadená do drátů elektrického vedení způsobila zkrat a následnou poruchu. Problém nahlásili strážníci na telefonní linku energetiků. Bylo-li třeba usměrňovala hlídka v průběhu zákroku hasičů dopravu na místních komunikacích.