"Socioterapeutická dílna" v Květné Zahradě

Dne 28.4.2012 se uskutečnila v prostorách občanského sdružení Květná Zahrada v obci Květná letošní první "socioterapeutická dílna", která je součástí projektu ZŠ a MŠ Svitavy - Lačnov s názvem Partnerství bez předsudků. Setkání se kromě klientů a profesionálů z občanského sdružení zúčastnily tři desídky dětí a rodičů převážně z tzv. sociálně vyloučené lokality v Lačnově a několik dobrovolníků nebo přátel sdružení převážně z MěÚ Svitavy.
Cílem setkání je resocializace a reedukace účastníků směřující k nalezení nebo znovuobnovení některých sociálních dovedností. Setkání je zaměřeno především na ergoterapii - tentokráte se jednalo o přípravu dřeva, práci na poli nebo třídění brambor (viz foto). Jednotlivé rodiny kromě pomoci sdružení zabezpečují i nákup potravin a přípravu stravy pro všechny účastníky setkání. Pro děti jsou odměnou i domácí zvířata, se kterými se ve městě ani doma nesetkávají. Společná práce nejlépe sbližuje všechny účastníky a stává se prostředkem pro vzájemné chápání rozdílů - přesně ve smyslu PARTNERSTVÍ BEZ PŘEDSUDKŮ...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie