"Cesta ke svobodě" součástí projektu Výchove ke zdraví ZŠ Felberova

Dne 2.5.2012 se na Základní škole Svitavy, Felberova 2 uskutečnila přednáška koordinátora prevence kriminality MěÚ Svitavy pro žáky 7. ročníku s tématikou závislostí s názvem Cesta ke svobodě. Akce je součástí projektu Výchova ke zdraví, který probíhá na ZŠ Felberova od roku 2010 a je dotován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Cílem je přiblížit žákům problematiku závislostí ve všech stádiích jejich vývoje a poskytnout jim prostor pro vlastní přemýšlení nad tématy zdraví, svobody, závislosti, lidské důstojnosti, pokory, porozumění a naděje...
Přednáška byla provedena formou tzv. emocionální výchovy, kde prostředkem pro přiblížení tématu byly zejména fotografie prof. Jindřicha Štreita, světoznámého dokumentárního fotografa, který několikrát při různých příležitostech vystavoval také ve Svitavách. Jeho černobílé fotografie poskytují žákům možnost přiblížit se prostředí uživatelů drog nebo se alespoň na chvíli vcítit do samoty, jež se stává osudem většiny narkomanů...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie