Byl rád

Dne 2.5. odevzdal na městskou policii poctivý nálezce peněženku s osobními doklady i finanční hotovostí. Strážníci informovali majitele a ještě téhož dne mu ztracené věci vrátili.