Právo na každý den prostřednictvím tzv. metody řešení morálních dilemat

Dne 3.5.2012 proběhlo v rámci projektu Právo na každý den setkání se žáky 9. ročníku Základní školy Riegrova s koordinátorem prevence kriminality zaměřené na představení tzv. metody řešení morálních dilemat jako součásti vzdělávání žáků v oblasti práva a právního vědomí.
Využití metody morálních dilemat patří z hlediska vzdělávacích metod k tzv. problémovým technikám, které umožňují vtažení žáků do příběhu s morálním nebo právním problémem. Příběh žáky motivuje k vlastnímu přemýšlení mnohem více, než je to běžné u metod monologických nebo dialogických. Problém - v našem případě morální dilema z běžného života je doplněn o metodu hraní rolí, kdy si žáci konkrétní postavy příběhu přímo zahrají a vžívají se do jejich pocitů (na fotografii). Výsledkem je obvykle hlubší prožitek, který vytváří cestu ke skutečné dovednosti. Znalost práva nepostačí, nezbytné je jeho každodenní uplatňování a dodržování, jinak se stává jen prostým cvičením paměti...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Foto: Jan Richtr a žáci 9. ročníku ZŠ Riegrova

Fotogalerie