Cesta ke svobodě jako součást Výchovy ke zdraví na ZŠ Felberova

Dne 7.5.2012 se na Základní škole Svitavy, Felberova 2 uskutečnila v letošním roce již druhá přednáška koordinátora prevence kriminality MěÚ Svitavy pro žáky 7. ročníku s tématikou závislostí s názvem Cesta ke svobodě.
Akce je součástí projektu Výchova ke zdraví, který probíhá na ZŠ Felberova od roku 2010 a je dotován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Přednášky tvoří ucelený cyklus pro cílovou skupinu žáků sedmých až devátých ročníků. Tématika závislostí k problematice zdraví zcela jistě patří.
Cílem setkání s žáky je přiblížit jim problematiku závislostí ve všech stádiích jejich vývoje a poskytnout jim prostor pro vlastní přemýšlení. Přednáška byla provedena formou emocionální výchovy, kde prostředkem pro přiblížení tématu byly fotografie prof. Jindřicha Štreita, českého dokumentárního fotografa, který několikrát při různých příležitostech vystavoval také ve Svitavách. Jeho černobílé fotografie poskytují žákům možnost přiblížit se prostředí uživatelů drog, tedy k prostředí lidí na okraji společnosti. Cyklus je příběhem bolesti a lidského strádání spojených s tíživou samotou. Závěrem však vyúsťují některé příběhy v naději, v naději z abstinence, léčby v komunitě a narovnání vztahů. Pro účastníky setkání - žáky je však největší nadějí s těmito látkami vůbec nezačínat...

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy
Fotografie: žákyně ZŠ Felberova

Fotogalerie