XI. ročník soutěže „Právo na každý den“

Ve dnech 16. a 17.5. 2012 uspořádala Komise pro prevenci kriminality Rady města Svitavy ve spolupráci s Odborem pro projednávání přestupků MěÚ Svitavy XI. ročník soutěže s názvem „Právo na každý den“.
Cílem programu „Právo na každý den“ je rozvoj právního vědomí žáků a studentů svitavského regionu. V letošním roce byl součástí programu také Den otevřených dveří na Okresním soudě ve Svitavách. Vyvrcholením programu je každoroční soutěž žáků a studentů s nejlepšími právními znalostmi. Soutěže se účastní čtyřčlenná družstva žáků a studentů základních a středních škol ze Svitav i našeho správního obvodu, vybraná na základě školních kol. Soutěž navazuje na přípravu, kterou zajišťují učitelé na jednotlivých školách v hodinách základů společenských věd a tzv. „občanské výchovy“ nebo v rámci speciální odborné přípravy mimo vyučování. Učitelé využívají také možnosti pozvat si na odborné přednášky, besedy nebo konzultace přímo zástupce komise nebo další odborníky z oblasti justice nebo policie.

Dne 16. 5. 2012 soutěžila čtyřčlenná družstva žáků 9. ročníků základních škol z celého regionu. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev. Do Svitav zavítali například i žáci z Březové nad Svitavou nebo Vítějevse. Druhý den se soutěž uskutečnila pro studenty středních škol ze Svitav. Soutěžila čtyřčlenná družstva studentů 3. ročníků. Účast v soutěži využily všechny svitavské střední školy.
Žáci a studenti odpovídali na předem připravené vědomostní otázky z jednotlivých oblastí práva. Soutěž byla doplněna o řešení modelových situací z každodenního života, které byly zaměřeny do oblasti morálky, jež je základem pro utváření právního vědomí. Otázky hodnotila odborná porota sestavená ze zástupců Okresního soudu ve Svitavách, Okresního státního zastupitelství ve Svitavách, Střediska probační a mediační služby Svitavy, Služby kriminální policie a vyšetřování Svitavy a MěÚ Svitavy.

V kategorii základních škol zvítězilo s počtem 89 bodů družstvo studentů svitavského Gymnázia (na snímku č. 2) ve složení (zleva): Věra Petrová, Iva Konejlová, Barbora Mařáková a Jan Kunčák. Na druhém místě se umístili s počtem 86 bodů žáci Základní školy Felberova a na třetím místě s počtem 81 bodů žáci Základní školy Březová nad Svitavou.
V kategorii středních škol zvítězilo s počtem 84,5 bodů družstvo studentů Gymnázia Svitavy (na snímku č. 3) ve složení (zleva): Vladimír Franc, Eva Prudilová a Jan Urban. Na druhém místě se umístilo družstvo studentů Obchodní akademie a VOŠ ekonomické Svitavy s počtem 81,5 bodů a na třetím místě družstvo Středního odborného učiliště s počtem 73,5 bodů.
Nejlepší družstva získala z rukou místostarosty Miloše Vízdala a starosty Davida Šimka putovní poháry s názvem soutěže a všechna družstva v obou kategoriích také diplomy a věcné ceny. Nejlepší družstvo v kategorii žáků ZŠ získalo zároveň nominaci na krajské kolo stejnojmenné soutěže, které se uskuteční 30. 5. 2012 v Pardubicích.

Znalosti žáků a studentů byly na velmi dobré úrovni. V kategorii základních i středních škol prokázali žáci a studenti, že příprava s učiteli byla důkladná. Výborné znalosti a velmi dobré komunikační schopnosti prokázali přítomní také při řešení modelových situací. Organizátoři soutěže věří, že tyto znalosti uplatní všichni soutěžící i účastníci programu v jednotlivých školách také v praxi.

Dne 17. 5. 2012 za realizátory soutěže: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality

Fotogalerie