"Pracovní sobota" v Květné Zahradě

Dne 19.5.2012 se uskutečnilo v letošním roce již čtvrté setkání dobrovolníků v Květné Zahradě. Tentokráte se jednalo o pomoc při stavbě ohrad pro domácí zvířata nebo při přípravě polí na sadbu dýní pro město Svitavy na svátek Halloween nebo pro prodejnu zdravé výživy Oáza ve Svitavách (na fotografiích).
Společná práce členů sdružení, klientů a dobrovolníků vytváří prostředí důvěry a sounáležitosti přispívající nejlépe k socializaci klientů. Pro klienty je společná práce s dospělými členy sdružení nebo s pracovníky MěÚ Svitavy možností, jak poznat dospělé ve svém okolí v jiných rolích, než na jaké jsou zvyklí v průběhu pracovního týdne. Pro dobrovolníky je společná práce možností, jak se přiblížit klientům, jak metodou příkladu ovlivňovat a rozvíjet jejich pracovní návyky.

Zpracoval: Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie