Stendal - Německo

Počet obyvatel - cca 35 tis.

Staré hansovní město Stendal leží cca 100 km západně od hlavního města Německa - Berlína a je centrem regionu Altmark, jeho severní části Saska-Anhaltska. Nejstarší doložená zmínka pochází z roku 1022. Od té doby se Stendal rychle vyvinul ve významné obchodní centrum. Stendalská prostěradla a pivo byly žádaným zbožím. Členství v hanse dopomohlo městu k hospodářskému rozkvětu a blahobytu. Stendal vyrostl v největší město země Brandenburg a patřil k 25 německým středověkým velkoměstům. Velký počet charakteristických staveb, mimo jiné dvě zachované městské brány, radnice, čtyři velké kostely a dva klášterní kostely, vypovídají o jeho největším rozkvětu v 15. století. Dodnes vytváří obraz města jedinečná architektura severoněmecké cihlové gotiky.

Partnerský vztah byl navázán na dřívější družební styky (před r. 1989). Přesto, že byla partnerská smlouva podepsána až v roce 1999, rozvinula se již v předchozím období vzájemná výměna mládeže obou měst, radnice úzce spolupracují a také spolupráce a výměna zkušeností na bázi spolkové zájmové činnosti občanů, zejména v oblasti kultury a sportu byla v minulosti celkem čilá.Každoročně navštěvovali kulturní skupiny obou měst své partnerské město – stendalští Svitavy při příležitosti letních slavností vždy v září a svitavští hudebníci obohacovali ve druhé polovině června program stendalského Rolandfestu. Svitavská dechová hudba „Svitavská 12“ má dlouholeté přátelské vztahy se stendalskou dechovkou „Stendaler Rolandmusikanten“. V posledních letech se však četnost výměn kulturních skupin a vzájemných návštěv mezi oběma partnerskými městy, zejména z finančních důvodů, snížila.

V minulosti, konkrétně v roce 1996, se konal ve Svitavách mezinárodní kulturní projekt EINHORN, což byl projekt určený dětem a mládeži bez rozdílu národnosti, přivezený právě ze Stendalu.

V roce 2000 se setkala mládež z více stendalských partnerských měst, mezi něž patří i Svitavy, na světové výstavě EXPO 2000 v Hannoveru.
Impulsem k obnovení vzájemných vztahů mezi oběma městy se snad stane spolupráce na projektu „Evropa pro občany“, jehož nositelem je město Svitavy a město Stendal se do něj aktivně zapojilo.

 

 

Jiří Petr

Datum: 7.2.2013

Fotogalerie