Nebezpečí ohně

Dne 27.5. ověřovala hlídka stížnost na nevyhovující podmínky chovu psa v jedné zahrádkářské kolonii. Strážníci provedli místní šetření a stav i nadále monitorují. Další stížnost se týkala pálení ohně v blízkosti lesa. S ohledem na dlouhotrvající sucho a možnost vzniku požáru přikázala hlídka přítomným osobám oheň uhasit.