Slušnost ještě existuje

Dne 27.5. ve večerních hodinách se na služebnu MP dostavila žena a uvedla, že při řízení svého motorového vozidla nedopatřením poškodila dopravní značení na jedné místní komunikaci. Chtěla by uhradit vzniklou škodu, jelikož však není místní, dostaví se v pracovní den záležitost vyřídit její příbuzný. Strážníci v tomto smyslu informovali správce komunikace.