Mediace jako moderní metoda řešení konfliktů - kurz pro sociální pracovníky

Ve dnech 30.5. a 1.6.2012 se v prostorách MěÚ Svitavy uskutečnil kurz mediace pro sociální pracovníky (na snímcích). Lektorkou kurzu byla JUDr. Radka Medková, která od roku 1999 působí jako lektorka právních disciplín, mediačních technik, řešení konfliktů a vyjednávání. Je akreditovanou mediátorkou Asociace mediátorů ČR.

Cílem kurzu bylo přiblížit sociálním pracovníkům metodu mediace jako moderní formu řešení sporů mezi lidmi a současně pomocí praktických příkladů procvičit způsoby jednání s klienty směřující k pochopení jejich potřeb a zájmů často „zabalených“ do projevů nepochopení, agresivity, lhostejnosti nebo netečnosti…

Asi každý z nás se už někdy dostal s někým do konfliktu. Řešení je mnoho – můžeme se přestat stýkat. Můžeme se přehlížet nebo na sebe můžeme křičet. Můžeme se poprat a v případě, že tomu druhému dáme co proto, si můžeme myslet, že jsme vyhráli. Můžeme se také přizpůsobit – aby byl klid. V rodině, v domě nebo v ulici, v práci …
Můžeme se však také domluvit. Konflikt znamená, že nám něco vadí. Vadí to ale asi i tomu druhému, i on něco chce, něco považuje za správné, jinak by konflikt nevznikl. Pokud takový konflikt neřešíme nebo pokud ho řešíme některou z možností ze začátku tohoto úryvku, pravděpodobně nejen nedosáhneme toho, o co nám jde, ale ještě budeme mít z jakéhokoliv setkání s tím druhým nepříjemný pocit. Navíc náš problém určitě zasáhne i další lidi.
Konflikt se dá ale řešit k úplné spokojenosti všech jeho účastníků. Má to jeden háček – musím zapomenout na způsob myšlení, který mi říká, že když vyhraju, ty musíš prohrát a naopak. Cestu, jak dosáhnout toho, že svého dosáhnu nejen já, ale i ten druhý a ještě získáme něco navíc (třeba to, že když se někdy v budoucnu potkáme, budeme schopní se obyčejně pozdravit) nabízí mediace.
Mediace je způsob, jak s pomocí prostředníka vyřešit svůj problém s někým druhým. Mediace nám pomáhá ujasnit si, o co nám v tomto konfliktu jde a seřadit potřeby podle důležitosti od životně důležitých až po ty, kterých se vlastně můžeme vzdát. Mediace je také cesta, jak říct o svých potřebách tomu druhému tak, aby nás slyšel a aby nám rozuměl.

Pokud vás informace zaujaly, více se dozvíte na webových stránkách:
http://www.mediace-cr.cz/ nebo http://www.amcr.cz/

Z materiálů JUDr. Radky Medkové připravil PhDr. Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality MěÚ Svitavy

Fotogalerie